انتقام خون شهدای ترور را به پیشمرگان کُرد و اهل سنت ایران زمین بسپارید..

انتقام خون شهدای ترور را به پیشمرگان کُرد و اهل سنت ایران زمین بسپارید.. پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد قسیم عثمانی

دکتر عثمانی:از مسئولین نظامى کشور درخواست مى کنم ماموریت انتقام خون شهدای ترور را به ما پیشمرگان کُرد زبان و اهل سنت کشور بسپارید

دکتر عثمانی ازعامل نسل کشى و پاک کردن نام کردها بر کره خاکى میگوید

دکتر عثمانی ازعامل نسل کشى و  پاک کردن نام کردها بر کره خاکى میگوید روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده

دکتر محمد قسیم عثمانی در یادداشتی بخشی از جنایات صدام در کشتار مردم کردستان عراق و حمایت های آمریکا از این عملیات را مطرح میکند

روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى

روش غير قانونى براى بيان مطالبات قانونى روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده

«دکتر محمد قسیم عثمانی» در پی اعتراض عده ای از مردم و جوانان شهرمان در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر بوکان، پیامی منتشر کرد

شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد قسیم عثمانی

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:عقل اقتصادی حکم می کند که همه بخش ها به غیر از بخش حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

پاسخ دکتر عثمانی به ابهامات و اتهامات مطرح شده توسط ملا محمد خضرنژاد

پاسخ دکتر عثمانی به ابهامات و اتهامات مطرح شده توسط ملا محمد خضرنژاد روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم فرهیخته بوکان

دکتر عثمانی نماینده مردم فرهیخته بوکان با انتشار متنی ،به ابهامات و اتهامات مطرح شده توسط ملا محمد خضرنژاد جواب داد

اخبــــار

برنامه هفتگی فایل های صوتی و تصویری
شماره پیامکی دفتر ارتباطات مردمی