ارسال به دوستان چاپ خبر
تاریخ انتشار:1396/01/28 14:06:04     
روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده

دکتر عثمانی ازعامل نسل کشى و پاک کردن نام کردها بر کره خاکى میگوید

دکتر محمد قسیم عثمانی در یادداشتی بخشی از جنایات صدام در کشتار مردم کردستان عراق و حمایت های آمریکا از این عملیات را مطرح میکند
سرویس:
دکتر عثمانی ازعامل نسل کشى و  پاک کردن نام کردها بر کره خاکى میگوید

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم فرهیخته بوکان؛دکتر محمدقسیم عثمانی نماینده مردم فرهیخته  بوکان و عضو هیأت رئیسه مجلس در پی فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد انفال را در کردستان عراق در یادداشتی به تشریح وقایع آن حوادث پرداخته است


متن این یادداشت به شرح زیر است:

بيست و نهمين سالگرد انفال را در شرايطى سپرى مي كنيم كه انفال كنندگان، نفله و نابود شده اند و انفال شوندگان به نماد مظلوميت كردها در عراق تبديل شده اند. صدام بعنوان نماد ظالمين سفاك بعث، به خاك سياه نشانده شد و لكه ننگى بر تاريخ سياه جانبانى ثبت شد كه تا تاريخ هست و انسانى بر اين كره خاكى پا مى نهد، لعنت و نفرين بشر همچنان بدرقه نام و ياد ديكتاتورى خواهد بود كه نه تنها جنگ تحميلي و اين همه شهيد و جانباز و آزاده و هزينه را به كشور ما تحميل كرد بلكه به شهروندان عراقي خود نيز رحم نكرد و با انفال و شيميايي و نسل كشى، جنايت و خيانت را با تاريخ و سرنوشت خود همراه و مترادف ساخت.

اگر قدرى دقيق تر به عامل اصلى اين جنايت تاريخى و نماد مظلوميت كردها در تاريخ معاصر نگاه كنيم در مى يابيم كه صدام و رژيم بعث، صرفاً ابزارى بودند كه نقش آفرينى اين صحنه را بعهده داشتند و كارگردان و طراح حل مسئله كردها در عراق از طريق نسل كسى و ژينوسايد، نظام استكبارى بود كه اكنون نيز در شكل و شمايلي ديگر، چيزي جز حذف و ترور و نسل كشى را براى حل مسائل جهان، دنبال نمى كند.

رژيم بعث كه مرتكب اين همه جنايت و خيانت شد، خود دستپخت و دست پرورده امريكا و اياديش بود و خود امريكا با اعمال نفوذ در رفتار و عملكرد رژيم بعث، تصويرى سياه از اين رژيم را در اذهان عمومى دنيا بوجود آورد و سپس خود براى نمايش اينكه مخالف رژيم خونخوار بعث است، با حمله نظامى آنرا از بين برد تا بدين وسيله خود را ناجى ملتها و مخالف رژيم ضدبشرى بعث نشان دهد و خود را مدافع حقوق بشر معرفى نمايد كه كم نيستند ساده لوحانى كه متأسفانه فريب اين شگردها و توطئه ها را خورده اند.
متعاقب اين اقدام و سرنگونى رژيم بعث، امريكا ضمن تلاش در جهت تسلط نرم و نهان بر حاكميت عراق، از طريق ايادى غربي- عربى خود، جريان داعش را كه ورژن و نسخه جديدى از رژيم بعث است، بوجود آورد و انواع جنايت را از اين طريق انجام داده و مى دهد تا چهره اسلام را مخدوش و مكدر سازد و بعداً خود آمريكا با حمله نظامى، در پى از بين بردن تدريجى آن بر مى آيد تا هم داعش مأموريت هاى تخريبى خود را انجام دهد و هم از اين طريق، امريكا خود را در اذهان ساده و خام و محافظه كار، بعنوان ناظم و ظابط بين المللى جا بيندازد و قطعاً بعد از آن نيز نقشه هاى شوم ديگرى را اجرا خواهد كرد.
با اندكى دقت مى توان دريافت كه نقشه امريكا و نظام سلطه اينست كه با دستور پنهان آنها، جريانات و رژيم هاى جنايتكارى توسط دستياران عربى و صهيونيستي، خلق مى شود تا اين جنايتكاران مرتكب جناياتى همچون حمله شيميايي و انفال و نسل كشى و كرد كشى و رفتارهايي همچون داعش شوند كه موجب انزجار بين المللى گردند و سپس امريكا بصورت آشكارا وارد جنگ با آنها مى شود و خود را ناجى انفال شوندگان و شيميايي شوندگان و دشمن جنايتكاران نشان مى دهد تا در اذهان عمومى دنيا، روى لطيف و مخملى نظام سلطه، ددمنشى و خوى گرگ صفتى آنها را بپوشاند.
اينجاست كه بايد عامل نسل كشى و پاك كردن نام كردها را بر كره خاكى، استكبار و استعمار دانست و با بصيرت، نقشه شوم دشمنان بشريت را خواند و از روى سادگى و خوش باورى، كسي به امريكا و ايادي غربى و عربى او پشت نبندد كه با اين شناخت، بايد نام امريكا همواره همراه و بالاتر از نام صدام در ليست جانيان و خائنان به كردها، قرار بگيرد و هيچ كرد و انسانى در اثر ساده انديشى، به امريكا و اياديش اعتماد نكند و به حضور و حمايت و قول و قرارش دل خوش ننمايد و به اشتباه او را ناجى و حامى خود نپندارد چرا كه زير اين ظاهر فريبا، ددمنشي و خيانت و جنايت نهفته است و بر همين اساس است كه بايد با توجه به نگاه متفاوت ملت و حاكميت كشورمان به انسانيت و بشريت، همواره و مستدام امريكا را دشمن درجه يك و نقطه مقابل خود بشناسيم و بدانيم كه همه جنايت ها و خيانت ها به امريكا و رژيم هاى دست نشانده او ختم مى شود.

ياد همه انفال شوندگان شهيد را گرامى مى داريم و انفال را درسي براى تاريخ كردها مى شناسيم كه نه به انفال كنندگان اعتمادى هست و خواهد بود و نه به امريكايي كه انفال كنندگان را از بين برد همانطوريكه نه به داعش اطمينان و اعتمادى وجود دارد و نه به دولت جديد امريكا كه امروزه در قامت مخالف و مقابل داعش خود را نشان مى دهد و امروزه همه روشنفكران جهان به اين نتيجه رسيده اند كه استراتژى امريكا در منطقه، جنايتكار سازى در يك مرحله و جنايتكار كشى در مرحله بعديست در حاليكه اگر او جنايتكارى نسازد كه از اين طريق سلاح امريكايى خود را از اين طريق بفروش رساند، نيازى به حمله و هجوم امريكا نيز نخواهد بود كه مجدداً تجهيزات نظامى پيشرفته تر شركت هاى امريكايي را به مصرف رساند.

برنامه هفتگی فایل های صوتی و تصویری
شماره پیامکی دفتر ارتباطات مردمی